انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان بازرس افتخاری کنترل نامحسوس ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشور

انتصاب پهلوان اکبر غلامی بعنوان بازرس افتخاری کنترل نامحسوس ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشورتوسط محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل

 

( اول هر کار که می کنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله)
تماس مستقیم با دبیر کل جانباز اکبرغلامی: 09121136177
تماس با دبیر خانه :09101136177
زينت غلامي مدير روابط عمومي

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت