انتصاب جانباز اکبر غلامی بعنوان سرپرست انتظامات وپیگیری امور حقوقی اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران

انتصاب جانباز اکبر غلامی بعنوان سرپرست انتظامات وپیگیری امور حقوقی اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران توسط حسین میرزائی مدیرعامل

 

( اول هر کار که می کنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله)
تماس مستقیم با دبیر کل جانباز اکبرغلامی: 09121136177
تماس با دبیر خانه :09101136177
زينت غلامي مدير روابط عمومي

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت