تقدیر وتجلیل از استاد اکبر غلامی توسط رئیس سبک گوجوریوکاراته ایران ایرج تیمورنژاد

تقدیر وتجلیل از استاد اکبر غلامی توسط رئیس سبک گوجوریوکاراته ایران ایرج تیمورنژاد

( اول هر کار که می کنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله)
تماس مستقیم با دبیر کل جانباز اکبرغلامی: 09121136177
تماس با دبیر خانه :09101136177
زينت غلامي مدير روابط عمومي

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت