جلسه هم انديشي با دكترحاج رضاروزبهاني عضومحترم مجمع خيرين

جلسه هم انديشي با دكترحاج رضاروزبهاني عضومحترم مجمع خيرين

  جانبازاكبرغلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير

و در پایان غلامی مي فرمايد بزرگترين افتخارم اين است كه دراعتلاي فريضه الهي زكات كوشاباشم زكات طلوع سخاوت وغروب خساست است وزكات ورزش اين است كه جسم مان رابسازيم ودرراه خدا خدمت كنيم-ايثار-جوانمردي راهم نام برد

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت