جلسه با مديران كمپ شروع بهارسبز زندگي تهران-بومهن جهت تجليل وتولد از بهبوديافته ها

جلسه با مديران كمپ شروع بهارسبز زندگي تهران-بومهن جهت تجليل وتولد از بهبوديافته ها  جانبازاكبرغلامي مديرعامل مركزنيكوكاري وكارآفريني نام آوران غدير

و در پایان غلامی مي فرمايد بزرگترين افتخارم اين است كه دراعتلاي فريضه الهي زكات كوشاباشم زكات طلوع سخاوت وغروب خساست است وزكات ورزش اين است كه جسم مان رابسازيم ودرراه خدا خدمت كنيم-ايثار-جوانمردي راهم نام برد

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت