دکتر علی مرادی ریاست فدراسیون وزنه برداری

دکتر علی مرادی ریاست فدراسیون وزنه برداری

 علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری است. وی در اردیبهشت ۱۳۹۴ به مدت چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون وزنه برداری انتخاب شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری که با حضورمحمود گودرزی ونصرالله سجادی در اکادمی ملی المپیک  ایران برگزار شد با کسب ۲۴ رای به عنوان رئیس فدراسیون جانشین حسین رضازاده گردید.

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت