مهندس مهدی ایمان زاده فرد

عضو هیئت امنا هیئت رزمندگان ورزشکاران و پهلوانان شمالغرب

عضو هیئت امنا هیئت زنجیرزنان جنوبشرق

عضو هیئت رئیسه موسسه پهلوانان وقویترین مردان پولادین

عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ قهرمانان،پیشکسوتان ،پهلوانان ،ایثارگران،هنرمندان ونخبگان ورزش

عضو هیئت رئیسه انجمن ورزشی همگانی جانبازان ومعلولین

عضو مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

نماینده فروش خودروهای ایران خودرو

عضو هیئت رئیسه پهلوانان وقویترین مردان پولادین

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت