حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت ریاست کمیته فرهنگی ورزشی سبک ووینام

حکم انتصاب جانباز اکبر غلامی به سمت ریاست کمیته فرهنگی ورزشی سبک ووینام توسط رئیس کمیته ووینام

اول هر کار که می کنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله)
تماس مستقیم با دبیر کل جانباز اکبرغلامی: 09121136177
تماس با دبیر خانه :09101136177
زينت غلامي مدير روابط عمومي

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت